سند راهبرد مشاركت

 -1راهبرد زیر شاخص مشارکت در کاربر پسند بودن تارنما

در این رابطه جستجوی پیشرفته ،اجرا در کلیه مرور گرها و دستگاههای قابل حمل و همچنین قرار داشتن لینک های پرکاربرد و مرتبط  بطور کامل رعایت گردیده است.

 -2راهبرد مشارکت در زیر شاخص شفافیت تارنما

در رابطه با نماگر ارتباط مستقیم مدیران در وب سایت وتاریخ های بروزرسانی و انتشار شناسنامه خدمات در منوی خدمات الکترونیک و نیز آمارو نظر سنجی ها در تارنمای سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي بطور کامل ارائه شده است.

 -3راهبرد مشارکت کیفیت خدمات تارنما

با توجه به اطلاع رسانی خدمات در منوهای خدمات الکترونیک و همچنین ارائه سامانه های ارائه دهنده خدمات به مشترکین بطور کامل و مجزا ارائه شده است.

 -4راهبرد مشارکت در دسترس پذیری تارنما

در تارنمای سازمان با استفاده از نرم افزار مناسب و راهنمای آن  امکان پشتیبانی از افراد کم توان وجود دارد ودستورالعمل  بروزرسانی و استاندارد بودن نام دامنه و زمان بارگذاری رعایت گردیده است.

 -5راهبرد مشارکت در دسترس پذیری اطلاعات

در تارنمای سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي سوالات متداول، پیوندها و وجود کانالهای اطلاع رسانی ودر نهایت اخبار و مزایده ها و اطلاعیه های مهم وجود دارد.

 -6راهبرد مشارکت در بیانیه حریم خصوصی

در این تارنما بیانیه حریم خصوصی وجود دارد

 -7راهبرد بیانیه سطح توافق خدمات

در این تارنما بیانیه سطح توافق  خدمات نیز وجود دارد

 -8راهبرد تصمیم گیري الکترونیک

در این وب سایت بخش شکایت و پیشنهاد در رابطه با بهبود ارائه خدمات و بخش نظر سنجی براي جمع آوري نظرات مردمی وجود دارد.

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان سیستان و بلوچستان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"